Rabobank

Toen de kredietcrisis in 2008 in volle hevigheid losbarstte, moest de ene na de andere systeembank door de belastingbetaler overeind worden gehouden. De Nederlandse delen van ABN Amro en Fortis werden genationaliseerd, ING kreeg een kapitaalinjectie van 10 miljard euro en ook SNS Reaal ontving staatssteun. Alleen de coöperatieve Rabobank met solide financiële buffers kon het uitzingen zonder hulp van de staat. Met een balanstotaal van zo’n 700 miljard euro, een kleine 30.000 medewerkers en 800 kantoren in Nederland, vormen de 135 zelfstandige
> > > Lees verder