Pieter Hofman (1962) was van 2006 tot en met 2016 werkzaam bij de gemeente Helmond. In december 2016 kreeg hij strafontslag nadat aangifte tegen hem was gedaan inzake witwassen, valsheid in geschrift en verduistering. Als hoofd Interne Zaken zou hij voor een bedrag tussen de 4 ton en 2,9 miljoen euro gefraudeerd hebben. Aanvankelijk dacht men dat het om zo’n 20.000 euro ging, maar opeenvolgende onderzoeken door PwC en de Belastingdienst lieten zien dat het bedrag substantieel hoger lag.

Twee maanden eerder was het restaurant in Kasteel Eyckholt in Roosteren feestelijk heropend. Hofman kocht dit samen met zijn ega Diana Noppers, sinds 1 februari 2015 gemeentesecretaris van de gemeente Leudal. Ze hadden grootse plannen om de uitspanning weer een nieuwe impuls te geven, zoals Hofman op Youtube liet zien. Zover is het niet gekomen, getuige het in april 2017 uitgesproken faillissement. Het restaurant werd voor 895.000 euro weer te koop gezet.

Pieter Hofman & Diana Noppers
Hofman & Noppers (vooraan)

In zijn functie liet hij de gemeente jarenlang opdraaien voor privé uitgaven, zoals voor electronica, kleding, boodschappen en tuinmateriaal. Ook liet Hofman een tuin aanleggen bij de woning van zijn echtgenote in Echt. Toen de malversaties aan het licht kwamen liet een scheiding niet lang meer op zich wachten. Noppers werd verdacht van witwassen en werd in maart 2017 geschorst met doorbetaling tot het einde van haar dienstverband in mei 2018. In diezelfde maand werden Hofman en Noppers aangehouden en hun huis en het kasteeltje doorzocht. Hofman zou hebben erkend dat hij verkeerd had gehandeld, maar benadrukte dat zijn vrouw niets met de zaak te maken had.

In september 2017 bracht de gemeente Helmond gedeeltelijk de resultaten naar buiten van forensisch onderzoek dat werd uitgevoerd door PwC. De ontslagen medewerker had in drie jaar tijd voor zeker € 450.000 gefraudeerd. Waarschijnlijk zou de totale schade nog enkele tonnen hoger liggen. Er bleken geen andere ambtenaren betrokken, welke zouden enkele leveranciers hebben meegewerkt. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de fraude op ‘geraffineerde’ wijze werd verricht, hoewel de interne procedures, het interne toezicht en de accountantscontrole ook te wensen overlieten. Zo werden er door leveranciers facturen ingediend voor goederen die niet aan de gemeente, maar aan Hofman waren geleverd. Ook maakte hij gebruik van getrapte constructies: hij vroeg bedrijven facturen voor zijn privé-goederen te sturen naar een leverancier van de gemeente. Deze leverancier verwerkte deze factuur vervolgens in de eigen facturen aan de gemeente. Het was voor Hofman ook kinderspel; uiteindelijk was hij het, die de betalingen voor deze opdrachten accordeerde, omdat het vierogenprincipe gebrekkig werd toegepast.

In apr 2018 zag OM af van verdere vervolging van de betrokken bedrijven en schatte de fraude op 360.000 euro. De gemeente Helmond legde beslag op rekeningen van Hofman en Noppers. 

In november 2018 werd bekend dat de Belastingdienst opnieuw naar de verrekende BTW (voorbelasting) had gekeken over de periode 2014 – 2016.  Over een bedrag van 2,9 miljoen euro kon de gemeente onvoldoende aannemelijk maken dat prestaties zijn geleverd. Daaruit trok de Belastingdienst de conclusie dat er ook bij deze leveringen van fraude sprake zou zijn. De gemeente kreeg een naheffing van 550.000 euro.

Inhoudelijke behandeling van deze zaak wordt in maart 2019 verwacht.

bron: geWetenloze Maatschappelijke Ondermijning, Volksnieuws uit Amsterdam Noir, NOS, De Limburger (Remco Koumans), De weblog van Helmond, 1Limburg, NRC (David van Unen), Chapeau (Jo Cortenraedt)

Deel via:

:: advertentie ::