Gevangenisstraf voor faillissementsfraude The Entertainment Group

The Entertainment GroupMedio februari 2014 eiste het OM voor de rechtbank in Zwolle een gevangenisstraf van 22 maanden tegen Leo Weijtzig voor faillissementsfraude. Hij zou als bestuurder in 2009 ruim 300.000 euro hebben onttrokken aan de boedel van de gefailleerde vennootschap The Entertainment Group BV (TEG). Daarnaast zou Weijtzig voor bijna 4 miljoen euro aan valse facturen hebben gemaakt om daarmee ruim 600.000 euro BTW terug te vragen. Hij wilde zo de liquiditeitsproblemen van TEG oplossen.

Na het faillissement van Borsato’s onderneming in september 2009 stelde de curator dat het bestuur risicovolle leningen verstrekte, roekeloze overnames deed en geld verduisterde. TEG organiseerde grote concerten en begeleidde naast Borsato een keur aan Nederlandse artiesten. Ajax-directeur Rik van den Boog, de feitelijk leidinggevende van het bedrijf, werd door de curator gedagvaard met een claim van 14 miljoen euro.

Uit het faillissementsverslag bleek, dat er sinds 2007 voor vele miljoenen werd geïnvesteerd, hoewel de bestuurders onvoldoende zicht hadden op de financiële situatie. De activiteiten in onder meer TEG België kostten meer dan 10 miljoen euro, terwijl er in die jaren al duidelijk sprake was van tekorten.

De FIOD kwam Weijtzig – begin 2009 als een van de ‘vier musketiers’ gevraagd het bedrijf te redden – op het spoor, toen tegen hem een verdenking rees van belastingfraude en geknoei met facturen. Tijdens het onderzoek dat volgde, bleek dat hij regelmatig geld naar zijn eigen bedrijf overmaakte, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover stond.

Weijtzig (1955) liet ruim 300.000 euro van TEG naar zijn eigen rekening overboeken, met de bedoeling dat het geld  zou worden doorgesluisd naar een nieuwe rekening van TEG. Met dat geld konden – bij een mogelijk faillissement – de salarissen nog worden betaald. Maar Weijtzig gebruikte het geld voor vakantiereizen met zijn gezin en om allerlei rekeningen te betalen voor zijn dochter, die meedeed aan de Miss World verkiezing.

Volgens Weijtzig en zijn advocaat waren de vier directeuren allemaal op de hoogte van de financiële problemen en de fraude. In totaal was er 15 miljoen euro verdwenen. Weijtzig verklaarde dat hij met de spookfacturen juist had willen aantonen dat er van alles mis was bij TEG en het ‘lek’ boven had willen krijgen. Hij wilde klokkenluider zijn, maar werd als misdadiger opgepakt.

bron: OM, RTV Oost, Volkskrant, Telegraaf

Reacties zijn gesloten.