Wetsvoorstel hogere straffen corruptie

Ivo Opstelten

Ivo Opstelten

Op witwassen en corruptie komen mogelijk hogere straffen te staan. Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie diende daarvoor begin juli 2013 een voorstel in bij de Tweede Kamer. Mede na kritiek van de OESO en als gevolg van recente strengere wetgeving in de VS (FCPA) en het VK (Bribery Act) , werd een wetsvoorstel opgesteld, dat medio mei vorig jaar aan verschillende instanties voor advies werd gestuurd, zoals het Openbaar Ministerie en de Raad voor de rechtspraak.

Ruimere definities, zwaardere straffen

Zo zou de maximale boete voor bedrijven maximaal 10 procent van hun jaaromzet moeten worden. Op kapitaalkrachtige bedrijven maken de huidige boetes (maximaal 780.000 euro) weinig indruk, vindt de minister.
De maximumstraf voor witwassen op zich gaat van 4 naar 6 jaar gevangenisstraf. Wordt er witgewassen uit gewoonte of in de uitoefening van een beroep, dan wordt de gevangenisstraf maximaal 8 jaar.
Corruptie in de private sector kan in de toekomst 4 jaar opleveren in plaats van 2. En omkoping van ambtenaren kan de overtreder komen te staan op maximaal 6 jaar cel.

Tevens wordt omkoping ruimer opgevat, met bijvoorbeeld het met geld paaien van accountants en taxateurs om malversaties door de vingers te zien of om een onjuiste waardebepaling van een onroerende zaak af te geven.

Economische delicten gaan eveneens meer celstraf opleveren: maximaal 4 jaar wanneer bijvoorbeeld afvalverwerkingsbedrijven stelselmatig milieuvoorschriften negeren of malafide financiële instellingen die ongebruikelijke transacties niet melden. Zij vervalsen de concurrentie met ondernemers die zich wel aan de regels houden en veroorzaken vaak grote maatschappelijke schade.

Verder wordt het misbruik van gemeenschapsgeld strafbaar. Zo kan oneigenlijk gebruik van subsidies van de overheid of van internationale organisaties als de VN of de Wereldbank strafrechtelijk worden aangepakt.

De procedure, om te beoordelen of advocaten of notarissen zich bij inbeslagneming in het kader van een opsporingsonderzoek terecht beroepen op hun verschoningsrecht, wordt versneld.

Buitenlandse druk neemt toe

Bij het voorstel werd aangegeven dat financieel-economische criminaliteit het goede functioneren van de economie en die van de financiële sector kan verstoren. De vastgoedfraude– en bouwfraudezaken en boekhoudschandalen van de afgelopen jaren zijn daarvan voorbeelden. Delicten als fraude, omkoping en witwassen zijn lucratief door een combinatie van hoge winsten en naar verhouding lage straffen, die in de strafwet staan. Daarom oefenen ze niet alleen aantrekkingskracht uit op daders uit het criminele milieu, maar ook op witteboordencriminelen uit de economische sector.

TI NederlandIn een interview in NRC Handelsblad in december 2012 met de titel ‘Druk op Nederland – pak corruptiezaken aan’ waarschuwde de voorzitter van Transparency International Nederland, Paul Arlman, voor de gevolgen van de hierboven genoemde verscherpte Angelsaksische wetgeving. In de VS en Groot-Brittannië zijn omvangrijke opsporingsapparaten in het leven geroepen om internationale omkoping op te sporen. Buitenlandse bedrijven, zoals Siemens, Philips, BAeS, worden daarbij niet gespaard en de boetes die worden opgelegd zijn torenhoog, waarschuwde Arlman.

“Het moederbedrijf kan keurig in Amsterdam gevestigd zijn. Maar één bankrekening in Londen of New York, kan al voldoende zijn om de eigenaar ervan te vervolgen als ze erachter komen dat er op de Filippijnen een ambtenaar is omgekocht.”
“De druk op Nederland wordt ook internationaal opgevoerd”, zei Arlman, oud-bestuurslid van de Amsterdamse beurs, oud-bewindvoerder bij de Wereldbank en oud-topambtenaar bij het ministerie van Financiën. Periodiek vindt overleg plaats tussen justitieambtenaren uit landen die de anti-corruptieverdragen hebben ondertekend. En daar moet Nederland telkens toegeven dat er hier nog niet één onderneming voor de rechter is gebracht. In landen als Duitsland, Frankrijk en zélfs Italië was dat wel het geval.

bron: NU.nl, Transparency International Nederland, Rijksoverheid.nl, NRC (Jos Verlaan)

Reacties zijn gesloten.