Vlaamse criminoloog verliest graad door fraude

VUB logoNadat de Vrije Universiteit Brussel eind mei 2013 zijn doctorstitel uit 2005 introk, schorste ook de Rijksuniversiteit Groningen hoogleraar criminologie Patrick van Calster.  Dit naar aanleiding van de uitkomsten van een uitgebreid onderzoek door een fraudecommissie van de universiteit van Brussel naar vermeend plagiaat, waarover een andere wetenschapper aan de bel had getrokken. De VUB omschreef Van Calsters dissertatie als “overschrijfwerk, zowel in idee als tekst”.

Van Calster (1970) studeerde filosofie in Brussel en criminologische wetenschappen in Gent. Zijn proefschrift ging over de complexiteit van criminele organisaties. Daarbij heeft hij waarschijnlijk delen overgenomen van een veelgebruikt organisatiekundig werk in de criminologie. Na zijn promotie werkte Van Calster als hoofddocent aan de Universiteit Leiden, waarna hij in 2010 in Groningen aan de slag ging als hoogleraar.

Patrick van Calster

Patrick van Calster

Tussen 2007 en 2012 was Van Calster als hoofddocent verbonden aan de juridische faculteit van Leiden, bij het masterprogramma criminologie. De Leidse universiteit gaf aan dat hij in die periode geen promovendi begeleidde en ook niet betrokken was bij promotie-onderzoek.

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen besloot nader onderzoek in te stellen naar de wetenschappelijke integriteit van de geschorste hoogleraar in nauwe afstemming met de Universiteit Leiden. De rector magnificus noemde de beslissing van het College van Bestuur ‘onvermijdelijk’. ‘Het moet inmiddels duidelijk zijn dat wij een zerotolerancebeleid voeren op het punt van wetenschappelijke integriteit.’

bron: NOS, Volkskrant (Martijn van Calmthout, Kim Herbots), RUG.nl

Reacties zijn gesloten.