Vestia stelt Staal aansprakelijk

VestiaWoningcorporatie Vestia heeft haar voormalig topman Erik Staal medio juni 2013 aansprakelijk gesteld voor de schade van 1,9 miljard euro, die ze in 2012 heeft opgelopen bij de afkoop van haar derivatenportefeuille. Die afkoop werd noodzakelijk geacht om een implosie van de corporatie te voorkomen. Bij monde van Gerard Erents, interim-bestuurder, bevestigde Vestia dat er beslag is gelegd op zijn villa op Bonaire, zijn huis in Krimpen aan de Lek en zijn pensioenpolis.

Op Bonaire kocht grootverdiener Staal een villa van ruim 1 miljoen euro, om die vervolgens plat te gooien en er een nieuwe voor in de plaats te laten zetten. In dit deel van het Koninkrijk kende hij de weg. In 2009 zou hij – zo viel te lezen op Geen Nieuws – gepoogd hebben de woningbouwcorporatie  Fundashon Cas Boneriano over te nemen met hulp van niemand minder dan de huidige minister Henk Kamp, destijds op het eiland in de functie van Commissaris voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Bij zijn vertrek in februari 2012 deed Vestia een bruto pensioenstorting van 3,5 miljoen euro, toegekend door de raad van commissarissen op grond van eerder gemaakte afspraken. Door een eerdere overgang van een eindloonregeling naar een pensioen op basis van beschikbare premie, zou Staal er door de crisis flink op achteruit gaan, aangezien die premie veelal is belegd. Zijn vriendje Lugte schreef een ‘reparatiebrief’ waarmee de hele raad in 2010 akkoord ging. Er is geen beslag gelegd op bezittingen van oud-commissarissen, maar Erik Molenaar, Nico Dijkhuizen, Siwart Kolthek, Susan Baart en Anke Kaulingfreks kregen wel een brief van Vestia met de aankondiging van mogelijke juridische stappen.

NRC Handelsblad meldde dat Staal privé profijt heeft gehad van investeringen van Vestia. Zo zou hij sinds 2002 voor 33% mede-eigenaar zijn van DJC Projectbegeleiding in Rotterdam. De vestiging Rotterdam Feijenoord en Vestia’s ontwikkelbedrijf Ceres bouwden vastgoed met gedetacheerd personeel van DJC; goed voor een omzet van 1 miljoen euro over meerdere jaren. Bij beide bedrijven was niet bekend dat Staal mede-aandeelhouder was. In 2010 verkocht hij zijn aandelen.

Ook heeft Vestia de voormalig kasbeheerder, Marcel de Vries, strafrechtelijk aansprakelijk gesteld voor de steekpenningen die hij zou hebben ontvangen voor het afsluiten van de derivaten. Vestia heeft zich daarmee gevoegd bij de eerdere beslaglegging van Justitie op diens bezittingen voor een bedrag van 9,5 miljoen euro, waaronder zijn woonboerderij in Hazerswoude.

bron: FD (Hans Verbraeken), NOS, NRC (Eppo König, Tom Kreling), Geen Nieuws

Reacties zijn gesloten.