Veel fraudetips woningcorporaties

logo Rijksoverheid bij bericht fraudetips woningcorporatiesBij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties zijn sinds april 2009 462 meldingen binnengekomen. Daarvan zijn er 25 zo serieus dat ze zijn overgedragen aan de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Twee van die meldingen hebben inmiddels al geleid tot strafrechtelijke onderzoeken door het Openbaar Ministerie naar (oud-)bestuurders. Het gaat om de woningcorporaties Laurentius in Breda en SGBB in Hoofddorp. Wat er met de overige 23 meldingen gebeurt, wil de IOD nog niet zeggen.

In totaal bleken 134 meldingen ernstig genoeg om in behandeling te nemen. 109 meldingen zijn doorgesluisd naar toezichtsafdelingen. Het betrof klachten over onder meer de verkoop van woningen, buitenlandse activiteiten en integriteit van bestuurders. Dit blijkt uit documenten en data die door de overheid op verzoek van het FD zijn verstrekt.

Klachten over fraude en zelfverrijking zijn volgens een tussentijdse analyse uit september 2010 het meest afkomstig van corporatiemedewerkers, zakenpartners van corporaties en een enkele toezichthouder. Voor zover een eventuele latere strafrechtelijke aanpak niet wordt doorkruist, worden meldingen van fraude en zelfverrijking teruggekoppeld aan de woningcorporatie. Vervolgens worden met die corporatie afspraken gemaakt over een onafhankelijk forensisch onderzoek. In september 2010 liep bij negen corporaties een dergelijk onderzoek. Daar zijn er inmiddels enkele bij gekomen.

Bekend tot nu zijn o.a. de forensische onderzoeken bij WSG, Rentree, de Key, Servatius, Rochdale en Vestia. Ook het onderzoek naar de toenmalig directeur Walter Vermeulen van Laurentius is vorig jaar gestart naar aanleiding van signalen die bij het meldpunt binnenkwamen.

lees het hele artikel op accountant.nl (Siem Eikelenboom)
(Copyright © Het Financieele Dagblad, 2012)

Reacties zijn gesloten.