Slachthuis Hilckmann weg, geld Nijmegen weg

In november 2016 was de gemeente Nijmegen nog volop verwikkeld in rechtszaken met slachthuis Hilckmann, dat in februari zijn deuren sloot in plaats van te verhuizen naar het Brabantse Haps. Zeven maanden eerder had de gemeente voor dat doel 21 miljoen euro aan Hilckmann overgemaakt, maar dat geld bleek op. Sindsdien ontstonden er geschillen over de verdwenen miljoenen, de ontslagvergoeding van de ruim 200 voormalige werknemers en de advocaat die de gemeente in deze zaak vertegenwoordigt.

Hier verhuisde slachthuis Hilckmann toch niet naar toe

Hier verhuisde slachterij Hilckmann toch niet naar toe

Het bedrijf kon op de locatie in Nijmegen niet meer uitbreiden en Nijmegen had de grond nodig voor een nieuwbouwproject. In de zomer van 2015 besloot Nijmegen om 27,6 miljoen te betalen om het bedrijf uit te kopen. Randvoorwaarde daarbij was dat het bedrijf in Haps verder zou gaan zodat de werkgelegenheid behouden bleef. Terwijl Nijmegen al vast 21 miljoen euro overmaakte bleek de medefinanciering door ING en BOM Capital niet rond te komen omdat slachthuis Hilckmann geen vergunning kreeg voor export naar  China. Dat laatste kwam de overlevingskansen van de slachterij bepaald niet ten goede.

Nuttig besteed belastinggeld

Ongeveer de helft van de ruim 21 miljoen zou gebruikt zijn om oude bankschulden af te lossen. Het restant zou zijn verdwenen in de reguliere exploitatie, op 4,2 miljoen euro op een Duitse bankrekening na, zoals de gemeente ontdekte. Maar toen de gemeente begin juni beslag legde op de bewuste rekening, stond er nog maar 300 euro op. Hilckmann gaf toe dat het geld was veiliggesteld, bedoeld om salarissen en transitievergoedingen voor oud-medewerkers van te betalen; „Een kwestie van goed werkgeverschap.”

Volgens de directie was die 21 miljoen simpelweg de koopsom voor de opstallen en de fabriekshallen, geen werkgelegenheidssubsidie. Nijmegen verhulde de eigen fouten, vonden Dominique en Kathelijne Hilckmann.

Inmiddels sprak ook de Nijmeegse raad al ettelijke malen over dit debacle en werd op hun aandringen het dossier in oktober op de site van de gemeente openbaar gemaakt. Documenten – 1.274 pagina’s tekst – over de onderhandelingen en verslagen van gesprekken die de gemeente Nijmegen en Hilckmann de afgelopen jaren voerden over verplaatsing van het bedrijf.

Volgens de VVD heeft het college zich onder druk laten zetten door Hilckmann om de 21 miljoen euro snel over te maken. Zo kon het geld terecht komen in de bedrijfsvoering in plaats van geoormerkt te worden voor louter de bedrijfsverplaatsing. Nijmegen was volledig afgegaan op de mededeling van de zijde van Hilckmann dat alles rond was met de andere financiers. De PvdA vroeg zich af waarom dat niet even was nagegaan bij nota bene de huisbank van de gemeente, de ING. Voor Groen Links reden genoeg om zich af te vragen of de gemeente niet op zoek moet naar een andere bank.

Met behoud van werkgelegenheid

In juli 2015 werd er nog feest gevierd bij Hilckmann toen duidelijk was dat de deal met de gemeente Nijmegen rond was. Door de verplaatsing van het bedrijf naar Haps bij Cuijk zou de werkgelegenheid behouden blijven. Bij het feest werd volgens de werknemers door Hilckmann een werkgarantie voor tien jaar beloofd. Hilckmann stelde dat de werkgarantie zeven jaar was en dat die pas zou gelden vanaf het moment dat het bedrijf verder ging in Haps. Maar doordat Hilckmann geen toegang kreeg tot de Chinese markt zag de directie geen andere mogelijkheid dan het bedrijf te stoppen en af te zien van de verhuizing.

Een sociaal plan voor de oud-medewerkers kwam er niet, maar Hilckmann zegde wel toe de zogeheten transitievergoeding te betalen. Door de vele beslagen was dat tot nu toe niet mogelijk en de gemeente werkt niet mee aan het vrijmaken van het benodigde geld. Eerst wil ze de 21 miljoen euro terugzien.

Van de 35 medewerkers die een rechtszaak aanspanden tegen Hilckmann om hun transitievergoeding te krijgen, zijn er nog 19 over. Volgens de FNV zagen de overige 16 onder druk van Hilckmann van de zaak af. Eerst zou Hilckmann allerlei vertragingstechnieken uit de kast hebben getrokken en het al eerder op een rechtszaak aan hebben laten komen om helemaal onder de vergoedingen uit te komen. De vakbond liet optekenen: ‘Maar het is de rechter die het laatste woord heeft, en niet de familie Hilckmann.’

Het ligt anders

Deze zomer deed de directie van Hilckmann haar verhaal. Zij zien zichzelf en hun medewerkers als enige verliezers in het miljoenengeschil met de gemeente. Hun advocaat lichtte toe dat de familie Hilckmann alles kwijt is, terwijl de gemeente geen euro schade zal lijden. Er kan nu gestart worden met de ontwikkeling van het voormalige bedrijfsterrein aan de Waalhaven. Er zou helemaal geen sprake zijn van misleiding. De gemeente wist maar al te goed dat haar bijdrage gebruikt zou worden om bankleningen af te betalen en verliezen op te vangen. Juist door het bedrijf niet uit kopen en wel jarenlang uit te roken, werd het bedrijf kapotgemaakt. In de beantwoording van kamervragen constateerde ook minister Asscher dat het bedrijf geen blaam trof bij het faillissement. Dat zou goed nieuws zijn voor de ontslagen medewerkers.

bron: de Gelderlander, omroep Gelderland, omroep Brabant, FD (Hans Maarsen)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *