RvB & RvT Amarantis: louter toppers

Medio februari 2013 presenteerde voorzitter Femke Halsema van de Commissie onderzoek financiële problematiek Amarantis het eindrapport getiteld “Niet onwettig, wel onwenselijk”. Met dat eerste zullen de topbestuurders het roerend eens zijn, dat “onwenselijke” zegt deze zonnekoningen waarschijnlijk niet zo veel. Het onderzoek naar mogelijke zelfverrijking, belangenverstrengeling en vriendjespolitiek werd uitgevoerd in opdracht van onderwijsminister Jet Bussemaker en leverde één mogelijk strafbaar feit op, dat het OM nu verder moet onderzoeken. Amarantis en woningbouwcorporatie Ymere betaalden 300.000 euro aan projectontwikkelaar Fortiteer BV voor de bouw van een school in Amsterdam-Slotervaart, die er nooit is gekomen.

Leo Lenssen

Leo Lenssen

Daarnaast een waslijst van minder nobele gedragingen van de publieke onderwijsbestuurders. Volgens Halsema hebben de bestuurders (te) goed gebruik gemaakt van de bestaande regelingen, vooral de lease-auto regeling. Oud-bestuursvoorzitter Leo Lenssen had niet alleen een OV-kaart van de zaak, maar had ook een VW Touareg en een Volvo voor de deur staan. Mochten deze automobielen en de NS dienst weigeren, dan kon hij altijd nog z’n taxikosten declareren. Andere bestuurders hadden vergelijkbare regelingen. De Raad van Toezicht hield scherp toezicht op de doelmatige aanwending van belastinggeld!

Hoofdrolspelers naast Lenssen in dit drama van schaalvergroting in het voortgezet onderwijs en MBO zijn zijn opvolger Bert Molenkamp en voormalig huisvestingsdirecteur Jan van Setten. De laatste gedroeg zich als een vastgoedbaron, die volledig zelfstandig besloot over een fikse portefeuille bouwprojecten. Molenkamp wordt verweten dat dit allemaal zomaar kon onder zijn verantwoordelijkheid. Lenssen bleef na zijn vertrek in 2004 nog 7 jaar aan Amarantis verbonden als adviseur; incluis zijn lease-auto en een riante vergoeding.

Hoewel veel onderzochte zaken niet onwettig zijn, zei de minister wel dat het bestuur de grens heeft opgezocht. “Ik deel de conclusie van de commissie dat er ongepast gedrag is vertoond. Het is onwenselijk en schrijnend. Het bedreigt de naam van het onderwijs.”
Voorzitter Halsema: “Niet alles wat mag en kan, moet je ook doen.”
Bussemaker hamerde op het moreel kompas bij bestuurders. “We moeten dat versterken de komende jaren. Er is een verandering van mentaliteit nodig.”

fokke & sukke - amarantis

AOb-voorzitter Walter Dresscher reageerde ook op het rapport. “Dit rapport bevestigt precies wat wij al jaren roepen, namelijk dat er meer openheid moet zijn over de besteding van onderwijsgeld en het budget moet worden geoormerkt. Te vaak zien we dat bestuurders de grenzen opzoeken van wat wettelijk gezien mag en dat geld niet naar de klas gaat, maar in de zakken van bestuurders verdwijnt. Door onderwijsgeld beter te oormerken en meer helderheid te geven over waar bedragen aan worden uitgegeven, wordt dit soort excessen voorkomen.”

bron: Volkskrant (Sterre Lindhout, Ianthe Sahadat), Elsevier, AOb, NRC (Jules Seegers), de-fuseren.nl

Reacties zijn gesloten.