ROC Leiden: van bouwput tot beerput

Begin december 2015 stelde minister van Onderwijs Bussemaker voor om de oud-bestuurders van het ROC Leiden persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de gevolgen van twee grote nieuwbouwprojecten, waardoor de instelling ‘genationaliseerd’ moest worden. Volgens de commissie Meurs is er voldoende aanleiding voor een nader onderzoek naar ‘mogelijk persoonlijk verwijtbaar handelen’ door oud-bestuurders Jacques van Gaal (collegevoorzitter) en Marieke Jas (collegelid). Beiden ongetwijfeld van hetzelfde kaliber als de godenzonen bij Amarantis. In plaats van één nieuw schoolgebouw bij station Lammenschans voor zo’n 46 miljoen euro, kwamen er twee gebouwen voor een slordige 220 miljoen. Bij elk station één, chapeau! 

In juni 2015 redde de minister het ROC nog van haar ondergang. Met steun van een gelegenheidscoalitie in de Tweede Kamer wist de bewindsvrouw 40 miljoen euro veilig te stellen voor Leidens ontzet, maar daarmee begon wel direct de ‘gecontroleerde ontmanteling’ van de instelling. Om bestuurders niet de indruk te geven dat zij net als systeembanken too big too fail waren, stemden de VVD, het CDA en de PVV tegen financiële steun. 

ROC Leiden Lammenschans

ROC Leiden Lammenschans

De vastgoedcontracten werden herzien, van uiteindelijke terugkoop werd afgezien en het pand naast het centraal station wordt in 2018 verlaten. In overleg met instellingen in de regio gaat ROC Leiden haar opleidingsaanbod saneren en haar schaal aanzienlijk verkleinen.

In het rapport ‘Ontspoorde ambitie’, opgesteld door een commissie onder leiding van de Rotterdamse hoogleraar Pauline Meurs, lezen we dat de toenmalige bestuurders ‘verliefd waren’ op de vastgoedplannen, met daarin ook een hotel en winkels. Daardoor verdwenen ‘overwegingen van onderwijskwaliteit in de besluitvorming over de nieuwbouw naar de achtergrond’. Ook de voormalige raad van toezicht van ROC Leiden deed niet waarvoor ze was ingesteld. Tot 2006 is de raad ‘feitelijk noch formeel aanwezig geweest als interne toezichthouder’. Daarna stelden de toezichthouders wel kritische vragen, ‘maar deze kwamen veelal net iets te laat’. Ook was de commissie kritisch over de rol van de Onderwijsinspectie, het ministerie van Onderwijs, de gemeente Leiden en accountant KPMG. 

Een week voordat de resultaten van de commissie Meurs werden gepresenteerd stelde minister Bussemaker voor om de omvang van ROC’s bij wet te maximeren op 5.000 leerlingen. 

bron: de Volkskrant (Rik Kuiper, Bart Dirks), NOS (Ewout de Bruijn), Trouw, NRC (Juliette Vasterman, Merijn Rengers)

Reacties zijn gesloten.