Nederland herziet belastingverdragen met 23 minst ontwikkelde landen

Nederland gaat de belastingverdragen met 23 van de minst ontwikkelde landen herzien, om te beginnen het verdrag met Zambia uit 1977, zo lichtte staatssecretaris Weekers toe in een interview met de Financial Times begin september 2013. De kritiek op Nederland als belastingparadijs heeft wat dat betreft effect gehad. Een in opdracht van de regering opgesteld rapport van deze zomer, bevestigde dat ontwikkelingslanden veel belastinginkomsten mislopen door dergelijke verdragen.

Belastingdienst Rijnmond

Belastingdienst Rijnmond

De opbrengsten worden via brievenbusmaatschappijen in Nederland weggesluisd. Nadat Ghana in 2007 een belastingverdrag met Nederland sloot, verhonderdvoudigden de investeringen vanuit ons land. Naast de genoemde herziening van bijna 25 verdragen, wil Weekers ook de brievenbusmaatschappijen aanpakken en gaat hij de belastingdienst in een ontwikkelingsland informeren als een bedrijf hier (in Rotterdam) een ‘tax ruling‘ komt aanvragen.

De beleidswijziging sluit ook aan op de prioriteit die internationaal wordt gegeven aan het terugdringen van belastingontduiking, zoals opnieuw op de G20-top in St. Petersburg. Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kondigde de plannen kort geleden samen met Weekers aan; nu er fors wordt bezuinigd op ontwikkelingshulp, worden andere inkomsten voor deze landen belangrijker. Me dunkt. Door het mislopen van (belasting)inkomsten en (politieke) instabiliteit werd de potentiële rijkdom van veel van deze landen wel aangeduid als de ‘grondstoffenvloek’. Mogelijk leiden fairtrade en fairtax tot de zegeningen, die voorheen met name door de ontwikkelde wereld werden genoten.

NGO’s als Tax Justice Network en SOMO reageerden positief op de nieuwe plannen, maar wezen er tegelijk op dat Nederland 90 belastingverdragen met andere landen heeft en dat ondernemingen ook eenvoudig kunnen voldoen aan de nieuwe ‘substantie-eisen’ voor brievenbusmaatschappijen.

bron: Tax Justice Network, Financial Times (Matt Steinglass)

Reacties zijn gesloten.