Mooie nazomer voor PwC

PwC treft schikking van 25 miljoenPwC-logo

Medio augustus 2014 trof PwC Regulatory Advisory Services een schikking met de financiële toezichthouder van de staat New York. Benjamin Lawsky oordeelde dat PwC onder druk van opdrachtgever Bank of Tokio-Mitsubishi UFJ in 2007 teksten had weggelaten en afgezwakt in een rapport over financiële transacties met gesanctioneerde landen als Soedan en Iran. Naast een ‘boete’ van 25 miljoen dollar mag deze adviestak van PwC de komende 2 jaar geen advieswerk doen voor bedrijven die onder het toezicht vallen van Lawsky. Deloitte kreeg vorig jaar een vergelijkbare straf betreffende werk voor Standard Chartered Bank.

De New York Times publiceerde passages die PwC in de eindversie had aangepast. Het ging onder meer om passages waarin aanvankelijk gedetailleerd werd aangegeven hoe de bank namen van Iraanse klanten had weggewerkt. Volgens de financiële toezichthouder om de kans te verkleinen dat de autoriteiten de ware aard zouden ontdekken van de hulp die de bank bood bij het ontduiken van de handelsboycot.

Hoewel niet strafbaar, verloor PwC wel de integriteit en objectiviteit uit het oog en daar tilden de Amerikaanse autoriteiten zwaar aan. Het rapport in kwestie was opgesteld in opdracht van de bank zelf en bestemd voor de financiële toezichthouder van de staat New York. Die verdacht de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ al langer van hulp bij het ontduiken van de sancties. In 2007 vroeg de bank aan de adviespoot van PwC om de desbetreffende dienstverlening te inventariseren. 
Volgens PwC hadden de passages geen invloed op het totaaloordeel.

Curator MF Global claimt 1 miljard van PwC

Eind augustus wees de federale rechter Victor Marrero in Manhattan de bezwaren van PwC af tegen een rechtszaak in verband met het bankroet van MF Global. Daarmee kan de zaak – in maart aangespannen door de curator – doorgang vinden. Het betreft een claim van 1 miljard dollar voor slecht advies over het beleggen in en administratief in de boeken opnemen van Europees schuldpapier, waarmee een aanzienlijke bijdrage werd geleverd aan de ondergang van het bedrijf van Jon Corzine.

Rol PwC in ondergang Colonial Bank

En dan was er nog de zaak van Colonial BancGroup uit 2011, waarover rechter Keith Watkins begin september eveneens de bezwaren van PwC afwees. Samen met Crowe Howarth werd PwC beschuldigd van wanbeleid en contractbreuk, waardoor een Colonial Bankjarenlange fraude van 1,8 miljard dollar onopgemerkt bleef en in 2009 leidde tot het faillissement van de Colonial Bank.

Een soortgelijke aanklacht tegen beide accountants werd aanhangig gemaakt door de Federal Deposit Insurance Corporation, bewindvoerder namens de bank. PwC en Crowe Howarth zouden in de balans van Colonial Bank over het hoofd hebben gezien dat geld werd weggesluisd naar het inmiddels eveneens failliete Taylor Bean & Whitaker Mortgage Corporation. Voormalig bestuursvoorzitter Lee Farkas van deze hypotheekverstrekker werd in 2011 veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar. 

Zegsvrouw Caroline Nolan van PwC stelde in de laatste twee zaken dat de accountant volledig had gehandeld conform de professionele richtlijnen en vertrouwen had in de goede afloop van de zaken. Als we de financiële crisis ooit achter ons gelaten zullen hebben, zullen financiële en professionele dienstverleners nog jaren verwikkeld zijn in claims en schadevergoedingen.

bron: Bloomberg (Greg Farrell), Telegraaf, MoneyNews, Reuters (Dena Aubin)

Reacties zijn gesloten.