Moens en Hooijmaijers hadden gentlemen’s agreement

Provincie Noord-Holland logoEen week na de veroordeling van oud-gedeputeerde Hooijmaijers, bleek medio december 2013 uit het elfde openbare verslag van de curatoren van het failliette Econcern dat voormalig gedeputeerde Albert Moens (Groen Links) ook moeite had om privé belangen en publieke functies goed gescheiden te houden. Commissaris van de koning Remkes typeerde het als ‘schokkend’ en ‘bestuurlijk laakbaar’ dat Moens ‘tegen betaling werkzaamheden verrichtte voor Econcern, terwijl hij nog gedeputeerde was’. 

Bovendien zou er tussen Moens en Hooijmaijers een gentlemen’s agreement bestaan hebben, om niet te opereren in elkaars bestuurlijke en zakelijke jachtgebied. Voor Hooijmaijers ruimtelijke ordening, voor Moens de milieu- en duurzaamheidsector.
Het provinciebestuur van Noord-Holland kondigde aan een forensisch accountant in te schakelen om onderzoek te doen naar de gang van zaken rond het bedrijf Econcern. Niet uitgesloten werd dat ook andere dossiers uit de periode waarin Moens gedeputeerde was in het onderzoek moeten worden betrokken.

Het curatorenverslag maakte ook duidelijk dat Moens al in 2007 bij de directie van Econcern polste of hij in de toekomst bij het bedrijf zou kunnen komen werken. De toenmalige directeur zou daarmee akkoord zijn gegaan, op voorwaarde dat Moens ervoor zou zorgen dat de provincie mee zou doen in een windturbinebedrijf dat eigendom was van Econcern.

Uit een mailbericht, dat hij in juli 2008 aan directeur Berkhout verstuurde, bleek dat Moens – die tot mei 2008 gedeputeerde was – al vanaf januari dat jaar werkzaamheden voor het bedrijf verrichtte. Hij stelde in de mail voor om die werkzaamheden in te boeken vanaf juli, om “enig gedoe te voorkomen”: 21 adviesdagen à 1.200 euro, exclusief BTW.

Moens – die in augustus 2013 overleed – ging in de zomer van 2008 aan de slag als adviseur van de windenergietak DarwinD. Als bestuurder had hij zich intensief bemoeid met windenergie en met het bedrijf dat in 2005 met provinciale subsidies het levenslicht had gezien. Later werd het deels verkocht aan Econcern, waar zijn vriend Dirk Berkhout directielid was.
In Europa  uitgeroepen tot Business of the Year 2008, gingen Econcern en DarwinD in mei 2009 failliet. Doordat een eerder voorstel tot nog ruimere financiering van Hooijmaijers en Moens was getorpedeerd door VVD-statenlid Elisabeth Post, bleef de provincie een grote financiële strop bespaard. Vele investeerders en banken claimen circa 1 miljard euro bij de curatoren Willem Jan van Andel en Louis Deterink.

bron: NOS, de Volkskrant (Merijn Rengers, John Schoorl), NRC (Lex Boon)

Reacties zijn gesloten.