Moebaraks rijkdom veilig in Londen

Onderzoek van de BBC, The Guardian en al-Hayat in 2012 bracht diverse eigendommen in het Verenigd Koninkrijk aan het licht van Hosni Moebarak en zijn getrouwen. Waarschijnlijk is dit in strijd met de internationaal afgesproken sancties tegen dit voormalig regime dat in februari 2011 ten val kwam in de Arabische lente. De publieke onvrede over de massale corruptie bij de overgang naar een vrije markteconomie in het laatste decennium van de vorige eeuw wordt wel gezien als één van de oorzaken van deze omwenteling. Met name kopstukken van de regerende NDP werden steenrijk van de in hoog tempo geprivatiseerde staatsbedrijven en grondkavels.

foto van Hosni Moebarak, voormalig president Egypte

Hosni Moebarak

Drie dagen na de val van Moebarak verzocht de interim-regering westerse autoriteiten om de bezittingen van diverse functionarissen van het omvergeworpen regime te bevriezen. Waar Zwitserland daar al na een half uur mee begon, duurde het in Engeland meer dan een maand voordat er een aanvang mee werd gemaakt. Niettegenstaande de toezeggingen van diverse ministers tot een “doortastend, adequaat en snel optreden”. De laksheid aan Egyptische zijde kan er op wijzen dat Moebarak-getrouwen nog veel invloed hebben, maar er werd ook gesuggereerd dat de Britse regering meer leek te hechten aan de innige banden met de financiële Arabische wereld dan aan gerechtigheid.

Playboy zoon Gamal Moebarak – voorlopig residerend in het gevang in Caïro – bestierde het in Londen gevestigde MedInvest Associates. Hierop is helemaal geen beslag gelegd. Gamal is afgetreden en de vennootschap is ontmanteld; waarschijnlijk is het geld niet meer in Engeland. Op het huis van zo’n 10 miljoen pond in Knightsbridge, waar hij volgens de Kamer van Koophandel registers woonde, is evenmin beslag gelegd.

Recentelijk heeft een lid van de Moebarak clan – hoewel vermeld op de lijst van gesanctioneerde personen – nog een bedrijf kunnen opzetten. Naglaa el-Ghazarley, vrouw van de voormalige minister van Toerisme & Huisvesting Ahmed el-Maghrabi, startte in november 2011 het bedrijf Essential Designs by Nejla. Dat is zo’n 8 maanden nadat het Verenigd Koninkrijk had toegezegd om beslag te leggen op haar bezittingen.

lees het hele artikel bij The Guardian (Jack Shenker)

Reacties zijn gesloten.