Medisch specialist ‘repareert’ inkomen

Catharina ZiekenhuisDe Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakte begin maart 2013 bekend dat zij – naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant een maand eerder – toch onderzoek gaat doen naar de declaraties van interniste Marion Blonk van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.  Bij de verzekeraar declareerde Blonk consulten aan patiënten op haar spreekuur, terwijl ze die in werkelijkheid alleen telefonisch te woord had gestaan. Volgens ander onderzoek wisten collega’s daar van en gebeurde dat met stilzwijgende instemming van de maatschap inwendige geneeskunde.

Ook werden extra inkomsten verkregen, door op de eerste hulp mensen met botbreuken allemaal te screenen op botontkalking en de uitslag vervolgens niet mede te laten delen door een arts, maar door een verpleegkundige. Dat laatste was evenwel niet wat er werd gedeclareerd; daarbij werd het tarief van een specialist gehanteerd.

Eerder deed een externe accountant onderzoek naar het declaratiegedrag, waarna het ziekenhuis en de maatschap ruim 100.000 euro terugbetaalden aan de zorgverzekeraar. Dat betrof de declaraties van Blonk over 2009. Onderzocht moet worden of deze frauduleuze handelswijze ook in de jaren daarvoor werd gehanteerd.

Klokkenluider Bert Bravenboer, eveneens internist, is inmiddels ontslagen bij het Catharina Ziekenhuis. Blonk kreeg een waarschuwing toen de valse declaraties waren ontdekt, maar  kon gewoon door blijven werken.

lees het hele artikel in de Volkskrant (Maud Effting, Anneke Stoffelen)

Reacties zijn gesloten.