Langere herfstvakantie PwC accountants Econcern

Windmolen Econcern

Duurzame energie

Het ontstuimig gegroeide duurzame energiebedrijf Econcern spatte in de zomer van 2009 uiteen. De klap sloeg een krater van ruim 1 miljard euro, die te voelen was in alle 24 landen waar het bedrijf met 1.400 medewerkers actief was. Een onverwacht debacle, aangezien de jaarrekening van 2007 nog een gezonde winst liet zien van ruim 80 miljoen euro; was getekend, Peter Tieleman en Feico van der Ploeg van controlerend accountant PwC. Die goedkeuring vochten de curatoren Willem Jan van Andel en Louis Deterink met succes aan. Medio oktober 2014 veroordeelde de Accountantskamer van de rechtbank in Zwolle de beide accountants tot een schorsing van – schrik niet – één maand. Dat flikken ze geen tweede keer! PwC – dat eind september net als de overige drie van de Fat Four een onvoldoende kreeg van de AFM – reageerde onthutst.

In eerste instantie had PwC zich verweerd met de stelling dat de tuchtklacht verjaard was, maar in april 2014 heeft de Accountantskamer geoordeeld dat de klacht niet verjaard is. Nu oordeelde de Accountantskamer met name dat de controle onvoldoende professioneel kritisch is uitgevoerd en dat er sprake was van onvoldoende documentatie van de controlewerkzaamheden. Hierdoor was er geen deugdelijke grondslag voor de afgegeven accountantsverklaring. De Accountantskamer heeft geen oordeel gegeven of de jaarrekening voldoet aan de wettelijke vereisten.

Hoewel accountants zich daar niet verantwoordelijk voor voelen, wisten ze wel dat er veel afhing van hun goedkeuring. Diverse grote investeerders, waaronder Delta Lloyd, Rabobank en SHV, waren voornemens zo’n 240 miljoen euro in de kip met de gouden eieren te steken.

In hun elfde openbare verslag (december 2013) concludeerden de curatoren onder meer dat de geconsolideerde jaarrekeningen 2006 en 2007 van Econcern niet door de accountant van een goedkeurende verklaring hadden mogen worden voorzien. Over 2006 presenteerde Econcern een omzet van 239 miljoen euro en een netto-winst van 43,5 miljoen euro, terwijl in werkelijkheid de omzet over dat jaar slechts ongeveer 133 miljoen bedroeg en er nauwelijks winst werd gemaakt. Over 2007 presenteerde Econcern een omzet van 443 miljoen en een netto-winst van 85,9 miljoen euro, terwijl in werkelijkheid de omzet over dat jaar in de orde van 200 miljoen lag en Econcern enkele tientallen miljoenen verlies leed.

In een tamelijk optimistisch Business Plan 2008-2012 brak de zon evenwel stevig door. Econcern prognosticeerde voor 2012 een omzet van 8,3 miljard en een netto-winst van ruim 1,3 miljard euro. 

De curatoren zouden de tuchtrechtelijke veroordeling van de beide accountants van PwC kunnen gebruiken in de onderbouwing van hun schadeclaim tegen het accountantskantoor. Eerder stelden ze voormalige bestuurders, commissarissen en de huisaccountant voor honderden miljoenen aansprakelijk voor schade van het faillissement van het groene energiebedrijf. 

bron: FD (Siem Eikelenboom, Jorinde Schrijver), Accountancynieuws, Accountant.nl

Reacties zijn gesloten.