Klokkenluider na 7 jaar uit psychiatrische kliniek

Gustl Mollath

Gustl Mollath

Klokkenluider Gustl Mollath kwam begin augustus 2013 vrij uit de psychiatrische kliniek van het Regionale Ziekenhuis Bayreuth, waar hij zeven jaar had vastgezeten. Het gerechtshof in Neurenberg bepaalde dat zijn proces opnieuw moet worden gevoerd. Justitie heeft de documenten die hij in 2003 overhandigde nooit onderzocht. De HypoVereinsBank (HVB) deed dat wel, en de beschuldigingen bleken voor een groot deel te kloppen. Toch werd twee maanden geleden zijn verblijf in de kliniek nog met een jaar verlengd.

De echtelieden Mollath troffen elkaar eind 2003 bij de rechter. Petra Mollath met een aanklacht tegen haar man wegens mishandeling en vrijheidsberoving. Gustl Mollath (1957) met een aanklacht wegens belastingontduiking, verduistering en het witwassen van geld. Daar zou zijn vrouw zich samen met vier collega’s van de HypoVereinsBank schuldig aan hebben gemaakt.

Mevrouw Mollath ontkende en overhandigde een brief van een psychiater die verklaarde dat haar voormalige echtgenoot aan ‘paranoïde wanen’ leed. Die psychiater had echter alleen met haar gesproken, reden waarom de rechter een nieuw onderzoek gelastte. Dat kwam tot eenzelfde bevinding, waarop de rechter Mollath in 2006 liet opsluiten in een kliniek voor geesteszieken.

In november 2012 besteedden het TV-programma Report Mainz en de Süddeutsche Zeitung (opnieuw) aandacht aan de zaak. Er kwam aan het licht dat de Beierse HypoVereinsbank in 2003 wel intern onderzoek had gedaan naar de fraude en Petra Mollath en andere medewerkers geruisloos waren ontslagen. Uit dat rapport bleek dat Mollath prima was geïnformeerd; het wegwerken van zwart geld, de geldtransporten naar Zwitserland, de overboekingen van de ene Zwitserse bank naar de andere, de provisie die Mollaths vrouw en haar collega’s hadden opgestreken, het klopte allemaal.

De Beierse minister van justitite, Beate Merk, bleef echter volhouden dat Mollath een gevaar was voor de samenleving en dat justitie niets te verwijten viel. Maar toen zelfs haar chef, de Beierse minister-president Horst Seehofer, twijfels uitte, draaide Merk bij en droeg ze het openbaar ministerie op, de zaak-Mollath te heropenen.

De frauduleuze praktijken, die jaren hadden geduurd en waar miljoenen mee waren gemoeid, werden in de doofpot gestopt. Na die onthulling kwam er weer aandacht voor de zaak Mollath. Duizenden mensen betuigden steun aan de klokkenluider. Het leek er steeds meer op dat diens veroordeling het gevolg was van een duister samenspel tussen justitie, belastingdienst en getuige-deskundigen.

Zijn beschuldigingen van financiële malversaties had hij destijds verpakt in een 106 pagina’s tellend, nogal warrig manifest tegen de onrechtvaardigheid en de armoede in de wereld. De kern van de aanklacht besloeg slechts een paar handgeschreven bladzijden met namen, bedragen en betrokken banken. Mollath had zijn aanklacht ook verstuurd naar de belastingdienst. En naar de bondskanselier, de bondspresident, 600 parlementariërs en de paus. De rechter die hem in de psychiatrie had laten opnemen, belde persoonlijk naar de belastingdienst om te zeggen dat ze de beschuldigingen vooral niet nader moesten onderzoeken, omdat de man gek was.

Olaf Przybilla en Uwe Ritzel haalden dit jaar de derde plaats bij de ‘Wächterpreis der Tagespresse’ voor onderzoeksjournalistiek voor hun artikelen over de zaak Gustl Mollath. In juni verscheen het boek Die Affäre Mollath: Der Mann, der zu viel wusste van de hand van Uwe Ritzel.

bron: Duitslandweb, Süddeutsche Zeitung (Olaf Przybilla, Uwe Ritzer), Tubantia (Wierd Duk), Joop.nl, Trouw (Antoine Verbij)

Reacties zijn gesloten.