Jury acht Bloom schuldig aan fraude van 500 miljoen

Eric A. Bloom

Eric A. Bloom

Eind maart 2014 kwam een jury van 8 mannen en 4 vrouwen in Chicago na een korte beraadslaging tot het oordeel ‘schuldig’ over Eric A. Bloom, de voormalig topman van beleggingsmaatschappij Sentinel, die in augustus 2007 vrij plotseling haar deuren sloot. In juni 2012 werden hij en z’n CFO Charles Mosley aangeklaagd voor het oplichten van zeker 70 investeerders voor een bedrag van ruim 500 miljoen dollar. Zo zouden ze bezittingen van cliënten hebben gebruikt als onderpand voor leningen bij Bank New York Mellon om daarmee beleggingen op een eigen rekening te kopen.

Waar ze voor cliënten belegden in solide fondsen, waarmee Bloom senior in 1979 was begonnen, gebruikten ze vanaf 2003 de kredietlijn van Bank New York Mellon juist voor zeer riskante en weinig liquide beleggingen, waaronder die in collateralized debt obligations (CDOs). Zolang het goed ging profiteerden met name Mosley (1964), Bloom (1965) en diens familie van de winsten, behaald met meer dan 400 miljoen dollar geleend geld. Hun cliënten hadden geen flauwe notie van de risico’s die ze liepen, aangezien zij gemanipuleerde rekeningoverzichten kregen toegestuurd.

Sentinel stopte haar activiteiten destijds in verband met een hoge marktvolatiliteit, maar vroeg enkele dagen later faillissementsbescherming aan. Volgens de advocaat van Bloom had hij te goeder trouw gehandeld en was de ineenstorting van Sentinel het gevolg van marktkrachten buiten zijn macht. De aanzwellende wereldwijde financiële crisis sleurde ook de Sentinel Management Group mee. De aanklager was evenwel van mening dat het juist de crisis was geweest die deze meerjarige fraude aan het licht had gebracht.

In de afwikkeling van het faillissement voerde de curator al een zaak tegen Bloom en Mosley, die in mei 2008 werd geschikt voor een bedrag van bijna 11 miljoen dollar.

Een datum waarop de rechter de strafmaat zal bepalen, was nog niet vastgesteld. Op diverse vergrijpen uit de aanklacht staan gevangenisstraffen van maximaal 20 jaar. Naast de onderhavige zaak, die door de SEC is aangespannen, kunnen de heren nog een aanklacht verwachten van de Commodity Futures Trading Commission.

bron: Bloomberg (Andrew Harris), Chicago Tribune, Reuters (Jonathan Stempel), Law360 (Lance Duroni), Chicago Sun-Times (Kim Janssen)

Reacties zijn gesloten.