Johnson & Johnson schikt voor 2,2 miljard dollar

Begin november 2013 schikte Johnson & Johnson voor 2,2 miljard dollar met het Amerikaanse ministerie van Justitie voor overtreding van de geneesmiddelenwet. De farmaceut zou de medicijnen Risperdal, Invega en Natrecor hebben aanbevolen tegen Risperdalaandoeningen waarvoor de Food and Drug Administration (FDA) niet de beoordeling ‘veilig en effectief ‘ had afgegeven. Ook zou er sprake zijn van betalingen van steekpenningen aan artsen. De schikking is de op twee na grootste in de sector. Vorig jaar betaalde GlaxoSmithKline 3 miljard dollar wegens discutabele verkooppraktijken rond een aantal medicijnen. In 2009 schikte Pfizer over soortgelijke beschuldigingen voor 2,3 miljard dollar.

Met het aanbevelen van Risperdal – een antipsychoticum – zou J&J met name kwetsbare groepen, zoals kinderen, ouderen en mensen met ontwikkelingsstoornissen in gevaar hebben gebracht. De dokter mag dergelijke middelen wel voorschrijven, maar de fabrikant mag er geen reclame voor maken buiten de door de FDA verleende vergunning. Pogingen om de omzet te vergroten met agressieve marketing voor off-label gebruik, worden de laatste tijd hard aangepakt.

De FDA keurde Risperdal in 1993 voor het eerst goed als medicijn voor de behandeling bij schizofrenie. Voor de eeuwwisseling zou het medicijn ook al zijn aanbevolen tegen andere aandoeningen. Rond 2005 was het één van de topprodukten van J&J met in 2007 een jaaromzet van 4,5 miljard dollar. Met het verstrijken van het patent, liepen ook de inkomsten terug.
Ondanks herhaalde waarschuwingen van de FDA aan J&J en haar dochterbedrijf Janssen Pharmaceuticals, bleven de bedrijven zich richten op verzorgingshuizen en gerontologen. Tegelijk werden miljoenen aan toelagen en opleidingskosten betaald aan Omnicare, een grote speler in de medicijnverstrekking aan verzorgingshuizen met honderden apothekers.

De aanklagers verweten J&J ook dat het voorschrijven van off-label medicijnen onnodige miljoenen kost voor programma’s als Medicare en Medicaid. Farmaceuten maken zo mooie winsten op kosten van belastingbetalers en patiënten.

De zaak was het resultaat van 4 aanklachten die door klokkenluiders bij de rechtbank in Philadelphia aanhangig waren gemaakt onder de False Claims Act. Deze stelt burgers in staat een rechtszaak namens de staat te beginnen en te delen in de opgelegde boetes bij een veroordeling of schikking. Het ministerie van Justitie heeft zich in dit geval als eisende partij bij hen gevoegd.

bron: de Volkskrant, HuffPost (Matthew Perrone, Pete Yost), Bloomberg (Sophia Pearson)

Reacties zijn gesloten.