ICT-bedrijf Ordina roept bouwfraude in herinnering

ordina-logoBegin oktober 2014 wijdde het televisieprogramma Zembla een uitzending aan diverse aanbestedingen van ICT-opdrachten bij de overheid in de periode 2005 – 2010, gebaseerd op materiaal van een voormalig werknemer van Ordina. Het bedrijf – en diverse branchegenoten – zou mogelijk gefraudeerd hebben door gebruik te maken van vertrouwelijke (voor)informatie. Een klokkenluider speelde in het najaar van 2012 een USB-stick met duizenden e-mails en documenten door aan de redactie van Zembla, dat in 2001 de bouwfraude in de openbaarheid bracht. Ordina heeft de authenticiteit van de informatie tegenover ZEMBLA bevestigd.

Verantwoordelijk minister Stef Blok (Rijksdienst) informeerde de Tweede Kamer binnen een week over de kwestie, na het zien van het gesjoemel met projecten bij Defensie, Justitie, de IND en de gemeente Rotterdam. De betrokken bedrijven lieten weten zich niet te herkennen in de gereconstrueerde gang van zaken of lieten na onderzoek van hun advocaat weten dat ze volgens de regels hadden gehandeld en er geen enkele sprake was van onoorbare praktijken. Je moet maar durven. Prof. Hans van den Heuvel (hoogleraar beleidswetenschap VU), deskundige op het gebied van bestuurlijke integriteit, noemde de reacties van de bedrijven in de uitzending volstrekt ongeloofwaardig.

Bij het Defensie-project betrof het een reserve-officier die in 2009 als informatiemanager was opgeroepen voor de Nederlandse missie in Afghanistan. Als burger werkzaam voor Ordina, maakte hij van zijn inzet bij de inlichtingendienst G2 gebruik om vertrouwelijke informatie over de systemen – aangeduid als ‘bagger’ – door te spelen naar zijn team en leidinggevende. Een mooie sales opportunity, nietwaar? Het ministerie deed naar aanleiding van de gegevens van de klokkenluider aangifte tegen de man bij de marechaussee en het OM.

Bij de IND betrof het een door Ordina in 2005 ingehuurde zzp-er die via z’n privé-adres informatie doormailde aan zijn opdrachtgever. De IND was voornemens een nieuw biometrisch systeem te laten maken, waarvoor een vertrouwelijk plan werd opgesteld, dat niet verspreid mocht worden. De door de consultant getekende geheimhoudingsverklaring ten spijt, belandde het project initiatie document (PID) op de burelen van Ordina.

De centrale spil bij al deze aanbestedingen was commercieel directeur Van L., die Ordina in 2010 verliet. Uit mailberichten van hem bleek dat hij de betrokken ‘mollen’ adviseerde om bepaalde e-mails te verwijderen, ook uit hun sent items.

Bij een groot softwareproject van de gemeente Rotterdam in 2009 stuurde de manager van de inkoopafdeling het (zeer vertrouwelijke) aanbestedingsbestek als eerste naar Ordina. Hij had een goed contact met een verkoper aldaar. Volgens Van den Heuvel reden voor ontslag op staande voet. Zijn vermoeden van een mogelijke tegenprestatie bleek bewaarheid te worden. De betrokken ambtenaar solliciteerde later bij het ICT-bedrijf. Daarbij schreef de verkoper bij Ordina intern dat hij hem om tactische redenen niet wilde afwijzen. De overstap werd uiteindelijk niet gematerialiseerd.

Een andere casus betrof een omvangrijk ICT-project van 30 miljoen euro, dat Europees moest worden aanbesteed. In intensief contact tussen Ordina en de gemeente werd de verdeling van de 8 kavels tussen Logica CMG, Cap Gemini en Ordina, maar ook Deloitte, Twijnstra Gudde, MMI Partners, Oracle, Microsoft en HP op voorhand bekokstoofd. In de e-mails werd gesproken over een ‘heren akkoord’, bedoeld om ‘een formeel aanbestedingstraject te ontlopen’. De Rekenkamer Rotterdam kondigde een onderzoek aan naar ICT-aanbestedingen. 

bron: Zembla

Reacties zijn gesloten.