Goede doel Noorse broeders zijn Noorse broeders

Eind 2016 publiceerde NRC een serie artikelen over de sektarische geloofsgemeenschap Noorse broeders, gebaseerd op 200.000 interne mails. Deze e-mails en vele andere documenten waren door de FIOD in maart in beslag genomen bij ex-broeder Jonathan van der Linden, die 8 miljoen euro zou hebben gestolen van de broeders. Medio december zou de Belastingdienst – met terugwerkende kracht tot begin 2010 – de ANBI-status hebben ingetrokken van hun stichting Hippo Mundo Charity, die me deed denken aan de stichting UGIOS uit het boekje ‘Gratis en toch voor niets’: Uw Geld Is Ons Streven. Zo hanteerde de stichting een – niet toegestaan – winstoogmerk en verrichte zij – niet toegestane – bancaire activiteiten, liet de fiscus in 2014 al weten aan Hippo Mundo.

Goede doelen Noorse broeders

Kåre J. Smith

De Christelijke Gemeente Nederland (CGN) , zoals de Noorse broeders zich hier te lande noemen, telt zo’n 2.000 leden en bestaat uit 50 stichtingen en meer dan 20 bedrijven. In het buitenland staan deze ‘ware christenen’ bekend als de Brunstad Christian Church, naar de plaats in Noorwegen waar ze zetelt onder leiding van de 71-jarige Kåre J. Smith, kleinzoon van de grondlegger. In Nederland trekken met name kerkelijk leider Jan-Hein Staal en bedrijfsleider Hendrik-Jan Weggeman aan de touwtjes. Het FIOD-materiaal zou aanwijzingen bevatten voor overtredingen van de Arbeidstijdenwet, fraude, belastingontduiking en zelfverrijking.

De inkomsten van Noorse broeders bestaan uit forse financiële bijdragen van de gelovigen en uit (vrijwilligers)werk dat de gemeenteleden veel en zoveel mogelijk belastingvrij doen. Vaak gebeurde dat via het bedrijf DWN Service, dat voor de inzet van vrijwilligers geen loon en premies hoefde te betalen bij opdrachten voor bijv. Hema en Mediamarkt. Na negatieve publiciteit in de periode 2009 – 2013 haakten veel klanten af. Die konden daarna terecht bij Projectservice Nederland en Personeelsservice Nederland. Onder meer Intratuin, Mediq, Decathlon, Action en de Postcode Loterij konden zij tot hun klantenkring rekenen.

Het geld gaat – veelal via fiscaal gunstige omwegen – naar de herders in Noorwegen en is bestemd voor een nieuw groot conferentieoord in Brunstad – geraamde kosten meer dan 200 miljoen euro – dat in 2020 gereed moet zijn. Jonathan van der Linden was in 2014 en 2015 penningmeester van DKM Nederland, de stichting achter de Noorse broeders in Nederland. Verder was hij directeur van DWN Service en bestuurder van diverse buitenlandse entiteiten in Dubai, Cyprus en Bermuda. Hoewel Noorse broeders geen betaalde voorgangers hebben, factureerden hoge leidinggevenden maandelijks ruim 10.000 euro voor hun ‘management services‘.

bron: NRC (Joep Dohmen), Religie.nu, Verdieping & Aansporing (Jildert de Boer)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *