Fraude in Nederland valt erg mee

Eind juni 2013 viel in NRC nog te lezen dat fraude in Nederland een ‘onverantwoorde’ omvang heeft. En dan betreft het zeker niet alleen witteboordencriminaliteit. Een exact bedrag werd daarbij niet genoemd, maar het gaat al gauw om 2 miljard aan belastingfraude, 2 à 3 miljard aan zorgfraude, minimaal 4 miljard aan belastingfraude en verzekeringsfraude kost per jaar 1 miljard.

Een onbetaalde werkgroep, bestaande uit onder anderen voormalig korpschef Bernard Welten van Amsterdam, advocaat en curator Frits Kemp, vicevoorzitter Christien Bronda van Divosa en Bob Hoogenboom, hoogleraar fraude en regulering aan Nyenrode, pleitte en pleit voor betere samenwerking tussen opsporingsdiensten en het meer systematisch vergelijken van bestanden om te voorkomen dat elk jaar miljarden verdwijnen door fraude in alle sectoren van de samenleving.

Daags voor het kerstreces stuurde minister Opstelten een brief naar de Tweede kamer namens zeven ministeries met een reeks maatregelen om fraude met publieke middelen te voorkomen en effectiever te bestrijden. Het kabinet heeft de frauderisico’s op de belangrijkste beleidsterreinen in kaart gebracht. In 2014 zal alle nieuwe wet- en regelgeving worden getoetst op frauderisico’s. Ook na invoering van nieuwe wetten zal periodiek en systematisch worden gezocht naar mogelijke fouten of misbruik. Eind 2014 moet die aanpak bij alle betrokken ministeries zijn ingevoerd.

Het totale bedrag waarvoor dit jaar is gefraudeerd in Nederland is op zijn minst 11 miljard euro. Dat bleek uit onderzoek van accountant PwC, toegelicht door partner Adri de Bruijn bij Nieuwsuur, waarbij de fraude werd opgedeeld in twee soorten: horizontale en verticale fraude. Bij horizontale fraude benadelen bedrijven en burgers elkaar, bij verticale fraude is de overheid de benadeelde partij. Het totaalbedrag van de horizontale fraude becijferde PwC op 3,7 miljard euro, de verticale fraude werd op 7,3 miljard euro geschat. Grootste fraudeposten waren fiscale fraude, met een bedrag van 4,2 miljard euro, en zorgfraude, met een geschat bedrag van bijna 2,8 miljard euro. PwC deed haar onderzoek op basis van beschikbaar cijfermateriaal van ministeries en instanties als het CBS. Het accountantskantoor adviseerde tevens de instelling van een nationale autoriteit voor fraudebestrijding, naar Engels model.

John Crombez Fraude in Nederland

John Crombez

Wellicht zou het ook verstandig zijn eens een kijkje te nemen bij onze zuiderburen. In België presenteerde John Crombez, staatssecretaris voor Fraudebestrijding, tezelfdertijd zijn boek ‘Zwart en wit. Een betere toekomst zonder fraude’.
“De Belgische schatkist verliest nu jaarlijks 30 miljard euro door fraude. Al te vaak gaat de discussie over de begroting en de betaalbaarheid van de sociale bescherming over het schrappen van bescherming en voorzieningen. Dat is een keuze die ik simpelweg niet wil maken. We moeten niet snoeien in onze gezondheidszorg of sociale zekerheid. Mensen moeten niet inleveren. We moeten fraude terugdringen”, aldus Crombez.

“Neem nu het voorbeeld van de btw-carrousels. Tien jaar geleden nog verloor België meer dan één miljard euro per jaar aan de btw-carrousels. Intussen wordt die strijd dagelijks gevoerd en is het verlies gereduceerd tot minder dan twintig miljoen euro. Grote fraude vermijden lukt ons dus wel.”
Naast fiscale fraude, werd ook sociale fraude onder de loep genomen de afgelopen jaren. Deze regeringsperiode verloren meer dan 4000 mensen hun OCMW-steun en andere onrechtvaardige sociale voordelen, zoals kinderbijslag.
Daarnaast zijn de straffen voor grote fraude zwaarder geworden. Ook op internationaal niveau werden diverse inspanningen geleverd, bijvoorbeeld inzake de problematiek van de belastingparadijzen. De aangifte van buitenlandse levensverzekeringen, trusts, stichtingen en andere juridische constructies is sinds kort verplicht. De Belgen hebben volgens het boek nog steeds tussen 40 en 80 miljard euro staan op rekeningen in Luxemburg en Zwitserland.

bron: NRC (Bas Blokker, Esther Rosenberg), Elsevier (Anna Vossers), Accountancynieuws, sp.a, Nieuwsblad.be

Reacties zijn gesloten.