Chevron Australië teruggefloten voor ‘profit shifting’

De Australische belastingdienst zag medio april 2017 het beroep, dat Chevron Australië tegen een aanslag van zo’n 300 miljoen dollar over de periode 2004 – 2008 had aangetekend, verworpen door het federale hof. Dat zou de eerste keer worden dat een multinational in Australië gewoon belasting moet betalen bij een gevalletje ‘profit shifting‘, iets dat meer regel is dan uitzondering bij dergelijke bedrijven. In dit geval betrof het een lening van 2,5 miljard dollar tegen 9% van een Chevron dochter in Delaware (US) aan Chevron Australië. In Delaware was het geld geleend tegen een rente van 1,2%. Hoge aftrek van rentelasten in Australië, winst in Delaware onbelast. En Chevron is niet de enige die zich te goed doet aan de rijke olie- en gasvelden in de Indische Oceaan ten noordwesten van het Australische continent.

Chevron Australië

Interne financiering Chevron (voor 2008)

Voor de onderhavige lening, die verband hield met de fusie met Texaco, werd in het Amerikaanse belastingparadijs Delaware de firma Chevron Texaco Funding Corp opgericht. Inmiddels werd ook een lening van 42 miljard dollar opgetuigd in zo’n zelfde constructie, waarvoor de uitspraak van het hof gevolgen kan hebben. Dat hof oordeelde unaniem dat hier geen sprake was van een transactie op armlengte afstand, met andere woorden een transactie zoals twee echte marktpartijen die overeen zouden komen. Deze transactie had als doel om bedrijfswinsten te verhuizen naar een fiscaal luilekkerland.

Daarmee waren bepalingen voor interne prijsbepalingen in het belastingrecht overtreden. En dat was precies waar de federale overheid van Australië de laatste tijd extra alert op was na een hoorzitting hierover in de senaat in 2015. In OESO-jargon bekend als BEPS, Base Erosion and Profit Shifting. De regels hiervoor werden in Australië verder aangescherpt in de Multinational Anti-Avoidance Law (MAAL) en een Diverted Profits Tax (DPT). 

Het Australian Tax Office (ATO) was tevreden met de uitspraak, maar wees er op dat Chevron nog met de zaak naar de Hoge Raad kon stappen. Er liepen meerdere onderzoeken naar dergelijke vormen van interne financiering. Indirect zou de uitspraak ook van betekenis zijn voor andere situaties waarbij concerns intern gebruik maken van transfer pricing. Ook de lokale afdeling van Tax Justice Network reageerde verheugd. Het vroeg zich al langer af waarom een Aussi meer accijns betaalt op een biertje dan een bedrijf als Chevron aan belasting betaalt.

bron: ABC News (Stephen Long), the Guardian (Paul Karp), Deloitte, TJN (Jason Ward), The Sunday Morning Herald (Georgia Wilkins)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *