Boerenverstand zegeviert in vleessector

delen van het rund vleessector

Delen van het rund

Nadat in maart 2014 het rapport ‘Risico’s in de Vleesketen’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid verscheen, maakte staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) medio oktober 2015 bekend dat de keuring van vlees weer een zaak van de overheid wordt. BV Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS), die nu controleert in de slachthuizen, gaat onder de vlag van de overheid werken. Uit het onderzoek bleek dat de risico’s in de vleesindustrie groot zijn en dat de economische belangen vóór de veiligheid van het vlees en de consument gaan.

Voortaan zou de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zich weer moeten gaan toeleggen op toezicht en de keuringen overlaten aan KDS. Bovendien moeten de vleessector maar ook de controleur en de toezichthouder een grotere transparantie betrachten en worden de sancties, zeker bij recidive, fors verhoogd (tot maximaal 810.000 euro). Intussen hebben de regering en de overheid wel haar burgers blootgesteld aan ernstige risico’s, doordat ze is gaan geloven in haar eigen neo-liberale fata morgana. In dat wereldbeeld zijn slagers die hun eigen vlees keuren juist uitgangspunt in plaats van rode vlag.

Niet onverwachts kreeg het rapport bijval uit de supermarktbranche van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), van de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en bijvoorbeeld Foodwatch. De laatste organisatie stelde dat “de vleessector ziek is en het huidige controlesysteem inadequaat. De consument wordt onvoldoende beschermd tegen ernstige risico’s op het gebied van voedselveiligheid en fraude. Zelfregulering gaat deze problematiek niet oplossen.”

Daarmee zijn we na 10 jaar weer terug bij af. In 2006 werd de vleeskeuring geprivatiseerd en bleek in een uitgelekt onderzoeksrapport uit dat jaar dat het snel bergafwaarts ging met de keuringen. Enkele conclusies uit dat rapport van Ernst & Young (nu EY):

  • door de privatisering van de (rood)vleeskeuring van de overheid naar KDS werd het bedrijfsleven zelf verantwoordelijk voor de vleeskeuring en kon deze op de keuringskosten besparen.
  • de kosten van de privatisering worden (geheel) gedragen door de overheid, waren begroot op 50 miljoen euro en bedroegen uiteindelijk 52 miljoen euro
  • door de privatisering zijn 141 van de 180 keurmeesters verdwenen

bron: Nu.nl, LevensmiddelenKrant (Willem-Paul de Mooij, Paul Blonk, Joost Agterhoek), Videnet

Reacties zijn gesloten.