Bestuursverbod voor frauderende bestuurder?

De pakkans bij faillissementsfraude is zeer klein. Nog geen 2 procent van alle fraudes wordt strafrechtelijk aangepakt. Daardoor lijden schuldeisers jaarlijks een schade van 1,7 miljard euro. Onverteerbaar, constateerde Tineke Hilverda, hoogleraar Faillissementsfraude, bij haar oratie vorig jaar. In de Zembla-uitzending ‘Nederland Fraudeland’ van 14 december 2012 herhaalde ze de cijfers en haar standpunt.

Het kabinet is inmiddels aan de slag gegaan om daar wat aan te gaan doen. In de transportsector hebben werkgevers en werknemers de handen reeds ineen geslagen in de Stichting Aanpak Malafide Doorstarters in de Transportsector. Daarmee zou een einde moeten komen aan de werkwijze van bedrijven als transportbedrijf Willem Rompen en Rynart. Het laatste bedrijf startte door in het buitenland en draaide z’n naam gewoon om in Tranyr.

Europees register malafide bestuurders

Als het aan Nederland ligt, moet er een een Europees register voor frauderende bestuurders komen. Staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) bepleitte dat medio januari 2013 in de Raad van ministers van Justitie in Dublin. Een dergelijk register zou moeten voorkomen dat bestuurders hun malafide praktijken elders in de EU kunnen voortzetten. Op de lijst kunnen bijvoorbeeld ondernemers worden opgenomen die een rechterlijk bestuursverbod opgelegd hebben gekregen. Het voorstel van Teeven sluit aan op de wens van minister Opstelten om faillissementsfraude harder aan te pakken.

Te hopen is dat er met de invoering van de nieuwe landelijke politie-organisatie meters worden gemaakt waar het de aanbevelingen betreft uit het begin 2012 verschenen Rapport ‘Follow the Money!’ over de vorderingen in het financieel rechercheren sinds 2007. Toen presenteerde het kabinet Balkende IV het programma ‘Veiligheid begint bij Voorkomen’, waarna op 1 april 2008 het programma Financieel Economisch Opsporen Politie (FinEC) van start is gegaan.
De conclusies waren lichtelijk teleurstellend en te vrezen valt dat de reorganisatie de komende jaren teveel aandacht en energie zal vergen om tot significante verbeteringen te komen.

Als a) de pakkans niet groter wordt en b) het aantal veroordelingen daarbij zo laag blijft, heeft Nederland in dat register aan 1 pagina voorlopig genoeg.

Civielrechtelijk verbod veroordeelde bestuurders

Het kabinet heeft in november 2012 een civielrechtelijk verbod aangekondigd voor bestuurders van bedrijven die voor fraude zijn veroordeeld. Dat houdt in dat fraudeurs worden geschrapt bij de Kamer van Koophandel en zich daar ook niet meer kunnen inschrijven. Het voorstel voor een Europees register van fraudeurs wordt meegenomen bij de aankomende herziening van de Europese faillissementsregels door de Europese Commissie.

Jaarlijks gaan zo’n 200.000 Europese bedrijven failliet en gaan zo’n 1,7 miljoen banen verloren. Een kwart van deze bedrijven heeft activiteiten in meerdere lidstaten.

De minister schreef eind november 2012 in een brief aan de Tweede Kamer, dat hij een wetsvoorstel hiertoe in voorbereiding had. Dat moet een zogeheten civielrechtelijk bestuursverbod mogelijk maken. Het Openbaar Ministerie of de curator zou de rechter kunnen vragen zo’n verbod op te leggen. Samen met het ministerie van Economische Zaken zou Opstelten verder bekijken of de Kamer van Koophandel de malafide bestuurders kan registreren en kan voorkomen dat zij opnieuw een bedrijf inschrijven.

Ook zou nog overleg plaats moeten vinden met andere betrokkenen, zoals de Raad voor de Rechtspraak, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de Kamers van Koophandel, voordat de plannen worden besproken met de Tweede Kamer.

De minister bekijkt of het mogelijk is om fraudebestrijding volgens de wet een taak van de curator te maken. Volgens Opstelten is dit alles nodig omdat er door het huidige economische tij sprake is van een historisch hoog aantal faillissementen.

 

Reacties zijn gesloten.