Laurentius

Laurentius zinkt verder

Toezichthoudster Laurentius ook in Maastricht op non-actief

Een lid van de raad van toezicht van de Maastrichtse woningcorporatie Servatius, Elsbeth van Hijlckama Vlieg, stelde zichzelf begin oktober 2012 op non-actief, omdat ze ook commissaris is bij de in opspraak geraakte corporatie Laurentius in Breda. Ze kwam tot haar besluit nadat de voorzitter van de raad en de directeur van Servatius hun bezorgdheid hadden uitgesproken over de mogelijke uitstraling van de problemen bij Laurentius op Servatius.

Van Hijlckama Vlieg heeft nu de handen vrij om te reageren op de gang van zaken bij Laurentius zonder dat dit Servatius direct raakt. Na afronding van het onderzoek bij Laurentius wordt bekeken of Van Hijlckama Vlieg weer terugkeert als toezichthouder in Maastricht.

Laurentius stevent af op surseance

Intussen stevent de geplaagde woningcorporatie af op een surseance van betaling, zo maakte de advocaat Claire Nies bekend. In tegenstelling tot eerdere prognoses sluit Laurentius 2012 niet af met winst maar is er in het slechtste geval een tekort van 118 miljoen euro.

De acute geldproblemen ontstonden doordat de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) binnen 3 maanden aflossing eist van de lening die is afgesloten voor het project Stadionkwartier in Eindhoven. Er was gehoopt op respijt maar Laurentius moet 60 miljoen euro terugbetalen en kan niet weer lenen, verklaarde interim-directeur Karin Rosielle.

Laurentius heeft het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in september 2012 om een lening gevraagd.

Fraude bij woningcorporatie omvangrijker

Ex-directeur Walter Vermeulen wordt niet alleen verdacht van oplichting en witwassen, maar inmiddels ook van omkoping en valsheid in geschrifte, meldde een woordvoerster van justitie. Intussen zijn ook de door Vermeulen aangestelde en met 200.000 euro per jaar beloonde onderdirecteuren Joop Peijen en Andre Heijntjes door het interim-bestuur geschorst. Eén van hen werd reeds verhoord door het OM.

foto kantoor Laurentius Breda

Laurentius, Breda

Projectontwikkelaars en aannemers hebben de Bredase woningcorporatie jarenlang als melkkoe gebruikt. De fraude rond Laurentius is een stuk omvangrijker dan tot nu toe naar buiten kwam, bleek uit onderzoek van NRC Handelsblad.  Onderzoek van justitie en forensisch accountants van Laurentius heeft aanwijzingen opgeleverd voor een netwerk dat al tien jaar actief is. Hierin spelen aannemers, ontwikkelaars, adviseurs en notarissen een rol. De corporatie betaalde bij projecten de verwachte winst vóóraf uit aan partijen, financierde vooruit en nam hun risico’s over. Daarvan profiteerde onder meer VolkerWessels.

Zo helpen wij elkaar

Een van de aanwijzingen dat er meer aan de hand was, kreeg de politie Limburg-Zuid vorig jaar. Een informant meldde dat de Limburgse projectontwikkelaar Nieuwe Borg geld van woningcorporaties, waaronder Laurentius, wegsluisde naar zijn bedrijven. De directeur van Laurentius zou als beloning een zwembad hebben gekregen. Laurentius doet met Nieuwe Borg zaken in Gilze, Tilburg en Roermond.

In het onderzoek wordt gekeken naar hun rol, en naar de rol van de opgestapte raad van commissarissen. Die moest toezicht houden, maar blijkt zelf meerdere bouwhelmen opgehad te hebben. Zo verdiende de voorzitter als notaris aan transacties van Laurentius. Een andere commissaris was adviseur bij VolkerWessels.

bron: BNDeStem, NU.nl, de Stentor, NRC

Veel fraudetips woningcorporaties

logo Rijksoverheid bij bericht fraudetips woningcorporatiesBij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties zijn sinds april 2009 462 meldingen binnengekomen. Daarvan zijn er 25 zo serieus dat ze zijn overgedragen aan de Inlichtingen- en Opsporingsdienst (IOD) van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Twee van die meldingen hebben inmiddels al geleid tot strafrechtelijke onderzoeken door het Openbaar Ministerie naar (oud-)bestuurders. Het gaat om de woningcorporaties Laurentius in Breda en SGBB in Hoofddorp. Wat er met de overige 23 meldingen gebeurt, wil de IOD nog niet zeggen.

In totaal bleken 134 meldingen ernstig genoeg om in behandeling te nemen. 109 meldingen zijn doorgesluisd naar toezichtsafdelingen. Het betrof klachten over onder meer de verkoop van woningen, buitenlandse activiteiten en integriteit van bestuurders. Dit blijkt uit documenten en data die door de overheid op verzoek van het FD zijn verstrekt.

Klachten over fraude en zelfverrijking zijn volgens een tussentijdse analyse uit september 2010 het meest afkomstig van corporatiemedewerkers, zakenpartners van corporaties en een enkele toezichthouder. Voor zover een eventuele latere strafrechtelijke aanpak niet wordt doorkruist, worden meldingen van fraude en zelfverrijking teruggekoppeld aan de woningcorporatie. Vervolgens worden met die corporatie afspraken gemaakt over een onafhankelijk forensisch onderzoek. In september 2010 liep bij negen corporaties een dergelijk onderzoek. Daar zijn er inmiddels enkele bij gekomen.

Bekend tot nu zijn o.a. de forensische onderzoeken bij WSG, Rentree, de Key, Servatius, Rochdale en Vestia. Ook het onderzoek naar de toenmalig directeur Walter Vermeulen van Laurentius is vorig jaar gestart naar aanleiding van signalen die bij het meldpunt binnenkwamen.

lees het hele artikel op accountant.nl (Siem Eikelenboom)
(Copyright © Het Financieele Dagblad, 2012)

Geen loon geschorste directeur Laurentius

Woningcorporatie Laurentius Breda hoeft haar van fraude verdachte en geschorste directeur Walter Vermeulen geen loon door te betalen. Dit heeft de rechter in Breda bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de directeur.

Volgens de rechter is het irreëel en ondenkbaar dat de man als directeur kan functioneren. De rechtbank heeft aan de schorsing van het voorarrest de voorwaarde verbonden dat hij gedurende het strafrechtelijk onderzoek geen contact mag hebben met een mededirecteur en een projectmanager van de woningcorporatie.

Maar ook als die voorwaarden zouden vervallen, hoeft Laurentius volgens de rechter geen loon te betalen. Haar directeur wordt verdacht van ernstige strafbare feiten waardoor Laurentius materieel beschadigd zou zijn. Bovendien heeft Vermeulen tot nog toe geweigerd aan de woningcorporatie uitleg te geven over wat hem wordt verweten.

lees het hele artikel op bredavandaag.nl (Erik Eggens)

:: advertentie ::

Laurentius onderzoekt schade

De Bredase woningcorporatie Laurentius laat onderzoek verrichten naar de veronderstelde schade die de corporatie heeft ondervonden van het mogelijk frauduleuze handelen van directeur Walter Vermeulen. Er wordt onder meer opdracht gegeven voor een forensisch onderzoek.

Nadat eerder dit jaar bleek dat Laurentius de financiële huishouding niet op orde had, stelde de minister de corporatie onder verscherpt toezicht.

Vermeulen wordt ervan verdacht samen met Pierre Peeters en Wim Snoeren van vastgoedbedrijf Wildhage BV. miljoenen euro’s ten koste van woningcorporatie Laurentius in eigen zak te hebben gestoken.

 

lees het hele artikel op BN De Stem