Banken betalen aflaat voor financiële crisis

Terwijl de volgende recessie zich lijkt aan te dienen, voelen de meeste banken zich voldoende hersteld voor een volgende ronde casino kapitalisme. Ze verzetten zich succesvol tegen gezondere kapitaalbuffers, weten een transactietaks buiten de deur te houden en ontdekten nieuwe mogelijkheden om toch bonussen te kunnen blijven uitdelen aan ‘succesvolle’ medewerkers en managers. De City heeft in Engeland de touwtjes weer stevig in handen; een onderzoek naar de veranderende cultuur bij banken verdween van tafel, een doortastende kandidaat voor de hoogste post bij de Financial Conduct Authority verdween van het toneel en kapitaaleisen werden afgezwakt. Het moest maar eens over zijn met ‘banker bashing’.

RBS - banken betalen aflaatMedio januari 2016 werd verwacht dat Royal Bank of Scotland (RBS) binnenkort een schikking zal treffen met justitie in de VS over misleiding van beleggers bij de verkoop van gesecuritiseerde hypotheken. Daarbij werd een mogelijk schikkingsbedrag van zo’n 7 tot 13 miljard dollar genoemd. Aanzienlijk meer nog dan de hoofdprijs van de Powerball loterij in diezelfde maand, maar een schijntje vergeleken bij de impact en schade van hun financiële ‘dienstverlening’ of de staatssteun van ruim 70 miljard dollar die de bank ontving. Zelf reserveerde RBS tot nu toe 2,7 miljard dollar voor een mogelijke claim. Met de afwikkeling van alle schikkingen willen de banken een streep zetten onder de misstanden uit het recente verleden, weer zelfstandig worden, investeerders aantrekken en dividend uitkeren.

RBS werd, net als diverse andere banken, aangeklaagd door de Federal Housing Finance Agency (FHFA), voor het verstrekken van misleidende informatie over producten aan de grote hypotheekvertrekkers ‘Fannie Mae’ (FNMA) en ‘Freddie Mac’ (FMCC).

Met Goldman Sachs werd recent een schikking getroffen van 5,1 miljard dollar. In 2014 trof Bank of America een schikking voor een bedrag van bijna 17 miljard dollar, Citigroup kwam weg met 7 miljard. Met JP Morgan werd een jaar eerder een schikking overeengekomen voor 13 miljard. Daarnaast werden civiele schikkingen getroffen voor tientallen miljarden met grote beleggers.

bron: Yahoo Finance (Reuters), The Telegraph (Andrew Trotman), Zacks

Reacties zijn gesloten.