Aanklacht aandelenmanipulatie Canadese effectenhandelaren

Een aantal Canadese aandelenverkopers, twee gevolmachtigde advocaten uit San Diego en een effectenhandelaar op de Bahama’s werden medio maart 2013 door de SEC in staat van beschuldiging gesteld voor het manipuleren van de prijs van aandelen. Het zou gaan om penny stock aandelen van de bedrijven Pacific Blue Energy Corporation en Tradeshow Marketing Company Ltd. Agressieve marketing voor deze aandelen deed de prijs flink stijgen, terwijl de promotors ze zelf intussen ongezien van de hand deden.

John Kirk, Benjamin Kirk, Dylan Boyle, James Hinton en enkele handlangers gebruikten 2 websites – Skymark Research en Emerging Stock Report – om beleggers te bestoken met ronkende mailberichten, om ze vervolgens telefonisch te benaderen om de aandelen aan te prijzen, verwijzend naar het ‘onafhankelijke oordeel’ van de 2 sites.

Carrillo HuettelLuis Carrillo en Wade Huettel leverden vanuit San Diego hun bijdrage door het belang van de aandelenverkopers in Pacific Blue Energy en Tradeshow Marketing aan het zicht te onttrekken, onjuiste (jaar)stukken te deponeren en misleidende juridische adviezen op te stellen. Hun kantoor Carrillo Huettel LLP ontving als tegenprestatie een deel van de opbrengsten uit de aandelenverkoop.

Voor het ongezien verkopen van de – in waarde sterk gestegen – aandelen deed Benjamin Kirk een beroep op Gibraltar Global Securities, een effectenkantoor op de Bahama’s. Ook de bestuurder van die vennootschap, Warren Davis, werd door de SEC in staat van beschuldiging gesteld. Evenals de directeuren van Tradeshow Marketing, Luniel de Beer – tevens bestuurder van Pacific Blue – en Pacific Blue Energy, Joel Franklin. Zij stelden onjuiste rapportages op en faciliteerden de verkoop van de aandelen in hun bedrijven door Kirk c.s.

Gibraltar Global SecuritiesGibraltar Global Securities en Warren Davis werden in 2012 al bestraft in deze zaak door de British Columbia Securities Commission (BCSC) met een boete van 300.000 dollar, minder dan 20% van de geëiste 1,6 miljoen. Daarbij kon de BCSC beschikken over informatie van cliënten van Gibraltar, die ze – zonder medeweten van het bedrijf – verkreeg van de financiële toezichthouder op de Bahama’s. Volgens Davis was dit onwettig en zou het grote consequenties kunnen hebben voor soortgelijke bedrijven in dit belastingparadijs; dat zou niet bevorderlijk zijn voor deze sector en de werkgelegenheid op de eilanden. Op 31 januari 2013 sloot Gibraltar Global Securities in Sandyport haar deuren.

De SEC probeert de onwettig verkregen winsten van de gedaagden terug te vorderen en hen een verbod op te leggen ooit nog als bestuurder werkzaam te zijn voor een beursgenoteerd bedrijf. De betrokken advocaten en hun kantoor poogt de SEC in een civiele zaak veroordeeld te krijgen tot het betalen van forse boetes.

bron:  SEC, The Bahamas Weekly (Diane Phillips), Tribune 242 (Neil Hartnell)

Reacties zijn gesloten.